Zarejestruj się

i obserwuj na bieżąco!

Wartość portfela

27030.01 USD

Całkowita stopa zwrotu

8.12%

Strategia

Redwood to strategia inwestująca na amerykańskim rynku kapitałowym. Strategia w swoim podejściu do wyboru spółek opiera się na analizie sektorów amerykańskiej gospodarki oraz analizie cyklu koniunkturalnego. W jej skład wchodzi około 20 spółek notowanch na giełdach w USA. Wartość portfela wyceniana jest w dolarach, a kapitał początkowy wynosił 25 000 $.

Wykres portfela

Zarejestruj się

i obserwuj na bieżąco!

Wartość portfela

53806.61 PLN

Całkowita stopa zwrotu

7.61%

Strategia

Portfel stosunkowo bezpieczny w całości bazuje na połączeniu sił dwóch najpopularniejszych metod analizy instrumentów finansowych - analizy technicznej i fundamentalnej. Strategia będzie alternatywą dla inwestowania tylko w spółki z WIG20, których to, poza ściśle określonymi wyjątkami, będzie unikać.

Wykres portfela

Zarejestruj się

i obserwuj na bieżąco!

Wartość portfela

51715.91 PLN

Całkowita stopa zwrotu

29.29%

Strategia

Pine stosuje selektywne podejście wybierania spółek na bazie analizy ich działalności w skali mikro. Strategia wykorzystuje tzw. podejście oddolne (ang. bottom-up), gdzie punktem wyjściowym jest przede wszystkim analiza działalności gospodarczej konkretnej spółki, jej obecnej sytuacji oraz perspektyw branży w której operuje.

Wykres portfela

Zarejestruj się

i obserwuj na bieżąco!

Wartość portfela

51919.64 PLN

Całkowita stopa zwrotu

3.84%

Strategia

Willow to strategia funduszowa jest strategią typu global macro, w ramach której środki inwestowane są poprzez jednostki uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych posiadających aktywa ulokowane na całym świecie.

Wykres portfela

Zarejestruj się

i obserwuj na bieżąco!

Wartość portfela

8658.60 PLN

Całkowita stopa zwrotu

-13.41%

Strategia

Strategia ta opiera się na handlowaniu tylko i wyłącznie jednym instrumentem czyli kontraktem futures na indeks WIG20. Jedyną metodą analizy jest tutaj analiza techniczna.

Wykres portfela

Zarejestruj się

i obserwuj na bieżąco!

Wartość portfela

10000.00 AUD

Całkowita stopa zwrotu

0.00%

Strategia

Strategia w fazie opracowania. Będzie ona inwestować w 100% na rynku australijskim. Rynek ten może stanowić ciekawą alternatywę dla rynku polskiego i amerykańskiego.

Wykres portfela

Czy na pewno chcesz dokonać zmiany?